Isticmaale cusub:
Sii wad safarka:

Waa maxay furahaagu?

Shaqadaadu si toos ah ayay u kaydsamaysaa.

Xasuuso furahaaga si meeshii aad joogtay aad uga sii socotid.

Haddii furaha aan la isticmaalin muddo bil ah furuhu waa uu baaba’ayaa.