Lyhyt kuvaus oppimateriaalista
Retk Eestisse  -e‑oppimateriaalissa seikkaillaan viidessä Viron kaupungissa. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset 3.–6.-luokkalaiset Suomessa asuvat vironkieliset oppilaat.
e‑Oppimateriaalissa kerrataan viron kielioppia ja sanastoa eri tehtävien avulla, sekä tutustutaan virolaiseen kulttuuriin. Oppilas suorittaa joka kaupungissa tehtäviä, ja kerää niillä pisteitä.  Kun oppilas on suorittanut kaikki tehtävät, hän voi tulostaa itselleen kulttuuridiplomin. Lisätietoja löytyy viroksi Õpetajale-osiosta.

Õpetajale

Õppemäng ”Retk Eestimaale” on mõeldud 3.-6. klassi õpilastele eesti keele harjutamiseks ja mõnusaks vahepalaks tunnis. Mängu vältel saab laps külastada viit Eestimaa linna.
Tallinnas tutvub mängija mõne eesti kirjanikuga. Selles keskuses õpitakse, milliste sidesõnade ette lauses pannakse koma. Aitab keeleabi. Saab harjutada liitlausete tegemist. Kujundatakse mõnus lugemistuba.
Tartus loetakse teksti tähistaeva kohta. Õpitakse, mis on häälikud ja mis on tähed, harjutatakse tähtede õigekirja sõnades ja võetakse lahti roboti pusle.
Viljandis mängitakse lehepilli, õpitakse hääldama kolmes eri pikkuses häälikuid, mängitakse mängu pillide ja muusikutega.
Pärnus õpitakse eesti sõnade liike, tutvutakse vastandsõnadega ja nakatutakse maailmaränduri pisikuga.
Kuressaares loetakse teksti lossi ajaloost, koostatakse teksti kohta küsimusi, saadakse teada, et nimed algavad suure tähega ja vibuga laskmine on põimitud õigekirjaharjutusega.

Kogu mängu läbimiseks kuluv aeg oleneb lapse keeleoskusest ja vanusest. Õpilane võib läbida kas ainult ühe keskuse või sooritada kogu mängu. Kogu mängu sooritamise stiimuliks on mängu lõpus väljaprinditav kultuuridiplom.

Kui mängitakse ainult ühes keskuses, siis mängutulemused ei säili ja diplomit saada pole võimalik. Sellisel puhul võiks õpetaja ise anda lapsele tagasisidet. Selle mängu mingi osa võib edukalt olla ka mõne eesti keele tunni illustreeriv - või tugimaterjal. Näiteks purjetamiseteemalise mõistekaardi koostamise jätkuks võib õpilane kas kirjutada teksti või koostada õpimapi.

Kindlasti vajab õpilane abi, lisaselgitusi ja näiteid teooria mõistmisel. Õpiabi on püütud sõnastada võimalikult lihtsalt, sestap erineb see tavapärasest keelereeglist. Igas linnas on meid inspireerinud vastavat teemat valima reaalselt olemasolev koht. Õpetaja võiks tutvustada vastava koha kodulehte või korraldada võimalusel õppekäik.