Puhdistuspalvelualan ergonomia

Puhdistuspalvelualan verkko-oppimisympäristö

Puhdistusalan ergonomia

Tervetuloa opiskelemaan puhdistusalan ergonomiaa aitoa työympäristöä simuloivaan oppimisympäristöön!

Puhdistusalan töiden tulisi sujua mahdollisimman vähäisellä fyysisellä kuormituksella. Oikeilla työväline- ja menetelmävalinnoilla sekä työasennoilla ehkäistään hartioiden, käsien, niskan, selän ja jalkojen ylirasittumista sekä siitä johtuvien kiputilojen ja vaivojen syntymistä.

Tässä oppimisaihiossa tarkoituksena on oppia ergonomian perustiedot, jotta puhdistuspalvelualan työt osattaisiin tehdä mahdollisimman vähän kuormittavasti. Oppiminen tapahtuu interaktiivisten simulaatioiden avulla, oppimisympäristössä, joissa teoria on sovellettu siellä tehtäviin käytännön työtilanteisiin. Aitoa työtilannetta jäljittelevässä oppimisympäristössä pääset testaamaan niin työmenetelmä-, työasento- kuin työvälinevalintojenkin vaikutusta fyysiseen kuormittumiseen.

Ergonomisten asentojen, välineiden ja menetelmien opiskelun lisäksi oppimisaihio sisältää tehtäviä oman työkunnon testaamiseen sekä oppimistehtäviä, joiden avulla voidaan pohtia ergonomiaa omassa työssä.

Materiaali soveltuu puhdistuspalveluiden perustutkinnon sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon opintoihin.