Ympäristökasvatus kuvataiteessa etusivu

Tervetuloa kuvataideopetukseen sovelletun ympäristökasvatuksen sivustolle!

Sivuston opetusmateriaalia voidaan hyödyntää eri koulumuodoissa: perusopetuksessa, lukiossa sekä ammatillisessa ja vapaan sivistystyön opetuksessa. Materiaali on suunnattu kuvataiteesta vastaaville opettajille, mutta sen käytettävyys ulottuu myös muuhun ympäristö- ja kulttuurikasvatukseen. Opetusmateriaali soveltuu sekä oppituntien ja yksittäisten tehtävien, että laajempien teema- ja kurssikokonaisuuksien suunnitteluun. Käyttäjän tulisi aloittaa materiaalin hyödyntäminen johdantolinkkeihin tutustumisella.

Materiaalissa on sovellettu taideopetuksen tarpeisiin ympäristöfilosofian, -estetiikan ja -etiikan käsittelemiä näkökulmia. Käytettävyyden helpottamiseksi se jakautuu neljään osioon, jotka ilmentävät ekologis-holistisen luontosuhteen ulottuvuuksia. Aineisto sisältää 125 kuvalliseen ilmaisuun ja kuvantulkintaan liittyvää harjoitustehtävää.

Sivuston sisällön ja valokuva-aineiston on tuottanut TaM Lea Saikkonen.
Sivuston graafisen ilmeen ja teknisen valmistuksen on toteuttanut Jesse Kivivuori.

Asiasanasto sisältää materiaalin keskeiset käsitteet. Lähdeluettelo sisältää materiaalin tausta-aineiston.

Sivuston materiaalin käyttö sallittu vain opetustarkoitukseen.