EUROPASS - BILAGA TILL EXAMENSBETYG INOM YRKESUTBILDNINGEN

suomeksi | på svenska | in english auf Deutch | en francais

Bilagan till examensbetyg inom yrkesutbildningen (Europass Certificate Supplement) är en bilaga till examensbetyg avsedd för internationellt bruk. Den används i samma utformning i alla EU/EES-länder. I bilagan anges grundläggande uppgifter om fullgjord utbildning och den yrkesbehörighet och kompetens som utbildningen ger.

Bilagan till examensbetyget hjälper t.ex. arbetsgivare eller läroanstalter att bättre förstå vilka kunskaper och färdigheter utbildningen har gett.

Bilagan till examensbetyg inom yrkesutbildningen

  • ersätter inte det ursprungliga examensbetyget
  • garanterar inte erkännande av examen.

Var kan man få det?

Studeranden kan få bilagan till examensbetyg inom yrkesutbildningen från den egna läroanstalten. Alla bilagor finns på dessa sidor och man kan därmed också själv skriva ut bilagan eller spara den på sin dator.

Bilagor till olika yrkesinriktade grundexamina i Finland har publicerats på finska, svenska, engelska, tyska och franska. Bilagor till yrkesexamina och specialyrkesexamina finns på finska, svenska och engelska.

Till bilagan till examensbetyg inom yrkesutbildningen kan fogas ett dokument som beskriver det finländska utbildningssystemet: 'Beskrivning av utbildningssystemet'. Dokumentet kan laddas ner från den högra balken.

Europass