Mirë se vini!
Unë quhem Dardan. Me mua tani do ta mësojmë gjuhën shqipe. Këtu është qyteti im Tirana. Kur ta shtypësh FILLO, do të kesh mundësi t´i njohësh edhe qytetet e tjera ku do të gjesh edhe detyra të këndëshme.
FILLO